The Best Solution for Multimodel Transportation!

Гаалийн бүрдүүлэлт

Гаалийн зуучлал, бүрдүүлэлтийн үйлчилгээ

Үйлчлүүлэгчдийнхээ үнэт цаг, зардлыг хэмнэх зорилгоор манай компанийн зүгээс гаалийн бүрдүүлэлтийн талаар зөвлөгөө өгөх, үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр бичиг баримтын гаалийн бүрдүүлэлтийг хийж байна.

Гаалийн бүрдүүлэлтэнд шаардалагатай бичиг баримтууд:

Төмөр замын тээврийн бичиг баримт
Ачааны манифест
Барааны үнийн жагсаалт
Барааны тоо ширхэгийн жагсаалт
Далайн тээврийн бичиг баримт
Тээврийн хөлсний тодорхойлолт
Даатгалын сертификат
Гарал үүслийн гэрчилгээ
Гадаад гуйвуулгын баримт
Гэрээ