The Best Solution for Multimodel Transportation!

Түүвэр Ачаа

Хэрвээ таны ачаа бүтэн чингэлэг хүрэхгүй мөн агаараар тээвэрлэхэд овор хэмжээ болон төлбөрийн хувьд үнэтэй байгаа тохиолдолд хамгийн зөв сонголт бол түүвэр ачааны чингэлгийн тээврийн үйлчилгээг ашиглах боломжтой ба таны ачааг бусад жижиг ачаатай нийлүүлэн нэг чингэлэгт ачин хугацаа алдалгүй тээвэрлэнэ.

Дэлхийн аль ч улсаас таны ачааг татан авч Солонгос дах өөрийн агуулахад цуглуулна. Түүвэр ачаа долоо хоногт 1 удаа Солонгос дах агуулахаас хөдөлнө.